Harbeth

Harbeth Super HL5 Plus

Harbeth Super HL5 Plus

Καινούριο ζεύγος ηχείων στην αυθεντική τους συσκευασία