OFFERS/USED

Musica

Musica

Σε άριστη κατάασταση με την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας

Audio Research Reference CD7

Audio Research Reference CD7

CD player σε άριστη κατάσταση με ολοκαίνουριο μηχανισμό και αυθεντικές λυχνίες της Audio Research

Wadia Intuition 01

Wadia Intuition 01

Καινούριο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας

Burmester B30

Burmester B30

Mint condition, original package available. With its distinct but slender shape, the B 30 is more than capable to fill large rooms with musical firework.

Montegiro Lusso

Montegiro Lusso

Spectacular and extravagant, in a breathtaking, unheard of design, the lusso is built upon alternate layers of aluminium and black acrylic, including the topsy-turvy cone for the aluminium platter fitted with an acrylic plattermat!

Action A100 Titan

Action A100 Titan

New model of stereo tube amplifiers with DAC's on board, guaranteeing exceptional sonic performance from any digital source. Made with the finest materials & advanced technology, this series is a sophisticated blend of research & experience. Designed without compromise far a rich sound & faithful music reproduction. The A100T provides a minimum of 100 Watts per channel, power output from 8, of KT66's in Ultra-Linear (UL) - push/pull operation. The A100T features a newly designed custom output transformer resulting in a rich sound stage but with an authority that belies its 100Wpc.

Onix music 1

Onix music 1

Mint condition, original package available.

Sota Cosmos IV

Sota Cosmos IV

Pump/Power supply unit. Σε άριστη κατάσταση. Διατίθεται με ή χωρίς βραχίονα.

Master Solution

Master Solution

Σε άριστη κατάσταση. Διατίθεται με βραχίονα Unify 9 ''.

Concerto Grand Piano

Concerto Grand Piano

Σε άριστη κατάσταση με την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας

Monrio Asty Line Preamplifier

Monrio Asty Line Preamplifier

Considerable effort was taken to design a preamp that is as clean as possible to satisfy discerning audiophiles, while maintaining the best performance even- and specially if connected to solid state power amplifier. Combining the most advanced, triode/junction FET hybrid topology and solid-state regulation - without any feedback - the Asty Line is a remarkable performer. This also reduces the output impedance to about 100 ohms - capable of driving any power amplifier, tube or solid-state. It is the answer to the impassioned quest by music lovers for a high performance, reliable and affordable tube preamp. While conventional tube preamps have always been recognized as the ultimate, and expensive, way of listening to music there have been serious impediments to wider scale use. The rumors you heard about conventional tube circuitry are true, tube preamp are expensive, tubes can get noisy and you cant get much gain from a tube circuit. The Asty Line hybrid tube/FET circuit eliminate all of these conventional problems and gives you the sound quality of tube and the reliability of solid state. The only way to bring the sound quality of tubes to the masses is by eliminating the tube tremors. By integrating FETs with tube we eliminate all the weakness of tubes and preserve their unique ability to reproduce real music. The preamp circuitry uses FETs in those sections that are stressed and usually create noise, in addition, the FETs eliminate all tube microphonics. In the Asty Line all of the audio information appearing at the input including imaging, dynamics, purity, and musicality are preserved completely and delivered to the output without any distortion or alteration. One of the design factors that is responsible for the Asty Line.

Audio Research PH5

Audio Research PH5

Προενισχυτής σε άριστη κατάσταση με ολοκαίνουριες αυθεντικές λυχνίες της Audio Research.

Wadia a315 Power Amp

Wadia a315 Power Amp

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας

Shine

Shine

The Shine combines the latest component technologies and Synthesis’s refined and careful engineering design approach to produce an incredibly natural sound from any music source. An ideal partner for the Pride CD player, the Shine is designed to be a powerful and musical amplifier and is constructed with outstanding build quality for its price. The Shine is the perfect choice for people looking for an amplifier offering exceptional music reproduction as part of an affordable system. The volume control by remote use a balanced motorized volume control that does not degrade the sonic qualities of the unit. Specially-wound power and output transformers deliver the kind of clean juice that makes the amp's 40W sound like 80. The pentode push-pull design is built around 12AX7 on input and 12BH7 as driver tubes and 5881/6L6WGC power tubes that deliver a dynamic presentation.

Audio Research LS26

Audio Research LS26

Προενισχυτής σε άριστη κατάσταση με ολοκαίνουριες αυθεντικές λυχνίες της Audio Research.

Flame

Flame

The Flame is a music lover’s amplifier and is most at home as part of a stand-alone stereo system. Its design is based upon nearly 20 years of our expertise in analogue audio engineering and it delivers all of the musical performance the artist intended. Subtle nuances and large dynamics are both rendered faithfully from uncompressed analogue sources. The 25 Watt in A-class per channel of the Flame provides full-bodied musical reproduction that you will appreciate for a long, long time. The result a completely modern amplifier dedicated to the timeless quest for musical enjoyment.

Monrio Mini amp integrated amplifier

Monrio Mini amp integrated amplifier

The mini_amp is the latest creation of Monrio in the entry-level amplifier category bringing enhanced performance and usability as well as circuit topology and sound quality of the highly regarded Asty. The most noticeable change is the addition of a convenient iPod/MP3 player input on its front panel. Within its simple but elegant chassis numerous design upgrades elevate its musical performance to even greater heights. All the signal circuitry is fully discrete. The output stage is a quasi-complementary topology, direct coupled bi-polar and uses high-current audio power transistors. The passive line stage provides lower sensitivity on line inputs.

Audio Research VS110

Audio Research VS110

Τελικός ενισχυτής σε άριστη κατάσταση με ολοκαίνουριες αυθεντικές λυχνίες της Audio Research.

Pride

Pride

These things of beauty are not arrived at by accident, all of their flowing features are bound by the one outcome our design.

Audio Research VSi55 stereo integrated amplifier

Audio Research VSi55 stereo integrated amplifier

"Exhibits an open and airy head, with the swift legs to keep up with dynamics and pace, and the biceps to keep heavy material from sinking. Its vision is perhaps not quite 20/20, as imagery falls short of completely pinpoint, but this is countered with an overall attitude that manages to be both unapologetic and satisfyingly warm."

Wadia 121 Decoding computer

Wadia 121 Decoding computer

The Wadia 121 decoding computer is a high performance DAC/digital preamplifier with a complete set of digital inputs, balanced analog outputs, digital volume control, and a headphone output section. Just connect your iTransport, Computer, Streaming Audio source, or any other digital source and experience exceptional audiophile quality sound.

Magnus CDP

Magnus CDP

The Verve series combines a product that aesthetically has the unmistakable style of the traditional, and yet encloses in its core many innovative and at the same time revolutionary technical solutions. The latest component technologies and Synthesis’s refined and careful engineering design approach to produce an incredibly natural sound from any music source. All that experience is brought to bear in the Magnus along with the very latest DAC technologies and hundreds of hours of critical listening. The Magnus CDP and Magnum 100 integrated amplifier are the perfect choice for people looking for a cdp/amplifier offering exceptional music reproduction as part of an affordable system. The sound superiority finds expression in all of our products and is the result of our long acoustic search aimed to continually improve of all the characteristics Hi-Fi.

Audio Research VSi60 Integrated amplifier

Audio Research VSi60 Integrated amplifier

The VSi60 clearly proves that you do not have to spend a fortune to enjoy truly great sound at home. Built by hand in Plymouth, Minnesota, to the same exacting standards as our renowned Reference series, the VSi60 offers remarkable sound quality and value. Its rated output of 50 watts per channel does not convey the VSi60's ability to drive power-hungry, low-impedance loudspeakers. We designed the VSi60 with the finest full-range speakers, not compact monitors. Dynamics are lifelike with a sense of ease normally associated with larger amplifiers. Yes, its resolving power is surprising, allowing you to hear details that were previously hidden in your recordings, but that resolution is in service of the music — grainless, tonally accurate and refined.

Magnum integrated amplifier

Magnum integrated amplifier

The equilibrium between clean sound and the elegant design has created an alchemy from which this object of great desire has been produced. We searched to produce a product that aesthetically has the unmistakable style of the traditional, and yet encloses in its core many innovative and at the same time revolutionary technical solutions. From the oset Synthesis' Research and Development ensured the MAGNUS compact disc player and MAGNUM 100 integrated amp would trace the shapes that marks all the products of the series, thus allowing it to be inserted into your system with Synthesis's customary re€ned approach to visual presentation. The sound superiority €nds expression in all of our products and is the result of our long acoustic search aimed to continually improve of all the characteristics Hi-Fi.

Sonus Faber Venere 2.5

Sonus Faber Venere 2.5

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.

J1 turntable & SL5 arm

J1 turntable & SL5 arm

The Audiomeca J1 platter is a masterpiece of physics and precision machining which has no competitor in the high end field.

Sonus Faber Venere 2.0

Sonus Faber Venere 2.0

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας

SL5 arm

SL5 arm

The arm tube and headshell of the Pierre Lurne SL5 are machined from one solid piece of aluminium alloy for extreme rigidity. The pure mass concept is critical in tonearm design. The character has to be negligible to satisfy the neutrality requirement. A pure mass has no special tendency to vibrate by itself, and moving a pure mass always needs the same force in any direction. Complex forms, incoherent mass distribution, elastic decoupling, for instance, cannot achieve a pure mass. Laboratory measurement using a tiny accelerometer fixed on the Pierre Lurne SL5 headshell easily shows how neutral the arm is and, consequently, its outstanding level of sound quality.

Sonus Faber Venere 1.5

Sonus Faber Venere 1.5

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας

Audio Research DS225 stereo power amplifier

Audio Research DS225 stereo power amplifier

The DS225 adds another chapter to the Definition Series amplifier story, taking the proven format of the DS450 and scaling it down slightly in size and power, producing an ample 225 WPC into an 8-ohm load.

Romance & Romeo arm

Romance & Romeo arm

The Romance is not« one more box » but an aesthetic system designed as a whole. The art object of your system. A modern and complete analog turntable with the highest degree of convenience. It needs only 5 minutes setting up. The theorical choices are based on very strong physics background and duely tested by Pierre Lurne's long experience.All the connoisseur favorite adjustments are possible. The difference is that you have not to be a technicien. The arm can be removed from its base, allowing immediat exchange of the living part arm+ cartridge couple. Also avalaible separately.

Audio Research DS450 Power amplifier

Audio Research DS450 Power amplifier

The DS450 is a beguiling amplifier, combining the best attributes of transistors and tubes in a package that is easy to look at, to live with, and to love. Leave your preconceptions at the door and immerse yourself in the experience of great music.

Sonus Faber Toy center

Sonus Faber Toy center

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.

Sonus Faber Toy speaker

Sonus Faber Toy speaker

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.

Sonus Faber Elipsa Auditor

Sonus Faber Elipsa Auditor

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.

Sonus Faber Monitor Wood

Sonus Faber Monitor Wood

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.

Sonus Faber Smart

Sonus Faber Smart

Καινούριο σφραγισμένο με την πλήρη εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.